congruance

congruance là gì? Ý nghĩa của từ congruance đs.đồng dư, tương đẳng; hh. doàn; sự so sánh, đồng dư thức

  • congruance là gì ?

  • Ý nghĩa của từ congruance là gì ?
  • congruance là gì trong toán học ?
  • congruance dịch
  • congruance dictionary
  • congruance là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ congruance trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ congruance trong toán học
  • congruance tiếng việt là gì ?
  • What is congruance in english ?