partial variation

partial variation là gì? Ý nghĩa của từ partial variation biến phân riêng

  • partial variation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ partial variation là gì ?
  • partial variation là gì trong toán học ?
  • partial variation dịch
  • partial variation dictionary
  • partial variation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ partial variation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ partial variation trong toán học
  • partial variation tiếng việt là gì ?
  • What is partial variation in english ?