confocal

confocal là gì? Ý nghĩa của từ confocal đồng tiêu

  • confocal là gì ?

  • Ý nghĩa của từ confocal là gì ?
  • confocal là gì trong toán học ?
  • confocal dịch
  • confocal dictionary
  • confocal là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ confocal trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ confocal trong toán học
  • confocal tiếng việt là gì ?
  • What is confocal in english ?