conformally average

conformally average là gì? Ý nghĩa của từ conformally average tương đương bảo giác

  • conformally average là gì ?

  • Ý nghĩa của từ conformally average là gì ?
  • conformally average là gì trong toán học ?
  • conformally average dịch
  • conformally average dictionary
  • conformally average là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ conformally average trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ conformally average trong toán học
  • conformally average tiếng việt là gì ?
  • What is conformally average in english ?