conformity

conformity là gì? Ý nghĩa của từ conformity tk.tính bảo giác; sự phù hợp, sự tương quan

  • conformity là gì ?

  • Ý nghĩa của từ conformity là gì ?
  • conformity là gì trong toán học ?
  • conformity dịch
  • conformity dictionary
  • conformity là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ conformity trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ conformity trong toán học
  • conformity tiếng việt là gì ?
  • What is conformity in english ?