isotropic process

isotropic process là gì? Ý nghĩa của từ isotropic process xs.quá trình đẳng hướng

  • isotropic process là gì ?

  • Ý nghĩa của từ isotropic process là gì ?
  • isotropic process là gì trong toán học ?
  • isotropic process dịch
  • isotropic process dictionary
  • isotropic process là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ isotropic process trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ isotropic process trong toán học
  • isotropic process tiếng việt là gì ?
  • What is isotropic process in english ?