isotropic translation

isotropic translation là gì? Ý nghĩa của từ isotropic translation tinh tiến đẳng hướng

  • isotropic translation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ isotropic translation là gì ?
  • isotropic translation là gì trong toán học ?
  • isotropic translation dịch
  • isotropic translation dictionary
  • isotropic translation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ isotropic translation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ isotropic translation trong toán học
  • isotropic translation tiếng việt là gì ?
  • What is isotropic translation in english ?