neglect

neglect là gì? Ý nghĩa của từ neglect bỏ qua, quên lãng // sự bỏ quên, sự quên lãng

  • neglect là gì ?

  • Ý nghĩa của từ neglect là gì ?
  • neglect là gì trong toán học ?
  • neglect dịch
  • neglect dictionary
  • neglect là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ neglect trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ neglect trong toán học
  • neglect tiếng việt là gì ?
  • What is neglect in english ?