Giải bài tập 31, 32, 33, 34, 35 trang 77 SGK toán lớp 6 tập 1 chương 2. Giải toán lớp 6 luyện tập trang 77 SGK. Hướng dẫn giải bài tập về phép cộng hai số nguyên.

Giải bài tập luyện tập trang 77 SGK toán lớp 6 tập 1

Bài 31 trang 77 SGK toán lớp 6

Tính:

a) (-30) + (-5);          b) (-7) + (-13);         c) (-15) + (-235).

Giải:

a) (-30) + (-5) = -(30 + 5) = -35;

b) (-7) + (-13) = -(7 + 13) = -20;

c) (-15) + (-235) = -(15 + 235) = -250.

Bài 32 trang 77 SGK toán lớp 6

Tính:

a) 16 + (-6);         b) 14 + (-6);                   c) (-8) + 12.

Giải:

a) 16 + (-6) = +(16 – 6) = 10;

b) 14 + (-6) = +(14 – 6) = 8;

c) (-8) + 12 = +(14 – 8) = 4.

Bài 33 trang 77 SGK toán lớp 6

Điền số thích hợp vào ô trống:

a-21812-5
b3-186
a + b04-10

Giải:

Ta có:

(–2) + 3 = 3 – 2 = 1.

18 và –18 là hai số đối nhau nên 18 + (–18) = 0.

Hai số đối nhau có tổng bằng 0 nên ở ô trống thứ ba ta điền số đối của 12 là –12.

4 so với 6 giảm đi 2 đơn vị. Nghĩa là cần cộng 6 với –2 để được 4.

–10 so với –5 giảm đi 5 đơn vị. Nghĩa là cần cộng –5 với –5 để được –10.

Ta được bảng như sau:

a-21812-2-5
b3-18-126-5
a + b1004-10

Bài 34 trang 77 SGK toán lớp 6

Tính giá trị của biểu thức:

a) x + (-16), biết x = -4;                  b) (-102) + y, biết y = 2.

Giải: 

a) Với x = -4 ta có x + (-16) = -4 + (-16) = – (4 + 16) = -20.

b) Với y = 2 ta có (-102) + y = (-102) + 2 = – (102 – 2) = -100.

Bài 35 trang 77 SGK toán lớp 6

Số tiền của ông Nam năm nay so với năm ngoái tăng x triệu đồng. Hỏi x bằng bao nhiêu, biết rằng số tiền của ông Nam năm nay so với năm ngoái:

a) Tăng 5 triệu đồng?

b) Giảm 2 triệu đồng?

Giải:

a) Số tiền của ông Nam năm nay so với năm ngoái tăng 5 triệu đồng. Vậy x = 5 (trệu đồng).

b) Số tiền của ông Nam năm nay so với năm ngoái giảm 2 triệu đồng. Như vậy x = –2 (triệu đồng).

Bài viết liên quan: