oscillator

oscillator là gì? Ý nghĩa của từ oscillator vl.cái dao động, máy (phát) dao động

  • oscillator là gì ?

  • Ý nghĩa của từ oscillator là gì ?
  • oscillator là gì trong toán học ?
  • oscillator dịch
  • oscillator dictionary
  • oscillator là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ oscillator trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ oscillator trong toán học
  • oscillator tiếng việt là gì ?
  • What is oscillator in english ?