overlap

overlap là gì? Ý nghĩa của từ overlap phủ lên, che khuất, sự đè (lấn) lên nhau

  • overlap là gì ?

  • Ý nghĩa của từ overlap là gì ?
  • overlap là gì trong toán học ?
  • overlap dịch
  • overlap dictionary
  • overlap là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ overlap trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ overlap trong toán học
  • overlap tiếng việt là gì ?
  • What is overlap in english ?