pedal

pedal là gì? Ý nghĩa của từ pedal bàn đạp; thủy túc

  • pedal là gì ?

  • Ý nghĩa của từ pedal là gì ?
  • pedal là gì trong toán học ?
  • pedal dịch
  • pedal dictionary
  • pedal là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ pedal trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ pedal trong toán học
  • pedal tiếng việt là gì ?
  • What is pedal in english ?