presumptive

presumptive là gì? Ý nghĩa của từ presumptive giả định, giả sử

  • presumptive là gì ?

  • Ý nghĩa của từ presumptive là gì ?
  • presumptive là gì trong toán học ?
  • presumptive dịch
  • presumptive dictionary
  • presumptive là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ presumptive trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ presumptive trong toán học
  • presumptive tiếng việt là gì ?
  • What is presumptive in english ?