quotient field

quotient field là gì? Ý nghĩa của từ quotient field trường các thương

  • quotient field là gì ?

  • Ý nghĩa của từ quotient field là gì ?
  • quotient field là gì trong toán học ?
  • quotient field dịch
  • quotient field dictionary
  • quotient field là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ quotient field trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ quotient field trong toán học
  • quotient field tiếng việt là gì ?
  • What is quotient field in english ?