unattended operation

unattended operation là gì? Ý nghĩa của từ unattended operation mt.công việc tự động hoàn toàn

  • unattended operation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ unattended operation là gì ?
  • unattended operation là gì trong toán học ?
  • unattended operation dịch
  • unattended operation dictionary
  • unattended operation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ unattended operation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ unattended operation trong toán học
  • unattended operation tiếng việt là gì ?
  • What is unattended operation in english ?