Toán lớp 4

  • Giải toán lớp 4 có lời văn

    Nhựt Hoàng - Từ điển toán học Nhựt Hoàng 75678 lượt xem

    I. Bài toán rút về đơn vị: Có 4 thùng dầu như nhau chứa tổng cộng 112 lít. Hỏi có 16 thùng như thế thì chứa được bao nhiêu lít ? Biết 28 bao lúa như nhau thì

apps