lattice beam

lattice beam là gì? Ý nghĩa của từ lattice beam dầm mạng, dầm thành phần

  • lattice beam là gì ?

  • Ý nghĩa của từ lattice beam là gì ?
  • lattice beam là gì trong toán học ?
  • lattice beam dịch
  • lattice beam dictionary
  • lattice beam là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ lattice beam trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ lattice beam trong toán học
  • lattice beam tiếng việt là gì ?
  • What is lattice beam in english ?