plano-parallel motion

plano-parallel motion là gì? Ý nghĩa của từ plano-parallel motion chuyển động song phẳng

  • plano-parallel motion là gì ?

  • Ý nghĩa của từ plano-parallel motion là gì ?
  • plano-parallel motion là gì trong toán học ?
  • plano-parallel motion dịch
  • plano-parallel motion dictionary
  • plano-parallel motion là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ plano-parallel motion trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ plano-parallel motion trong toán học
  • plano-parallel motion tiếng việt là gì ?
  • What is plano-parallel motion in english ?