isotropic coordinates

isotropic coordinates là gì? Ý nghĩa của từ isotropic coordinates toạ độ đẳng hướng

  • isotropic coordinates là gì ?

  • Ý nghĩa của từ isotropic coordinates là gì ?
  • isotropic coordinates là gì trong toán học ?
  • isotropic coordinates dịch
  • isotropic coordinates dictionary
  • isotropic coordinates là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ isotropic coordinates trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ isotropic coordinates trong toán học
  • isotropic coordinates tiếng việt là gì ?
  • What is isotropic coordinates in english ?