isotropic plane

isotropic plane là gì? Ý nghĩa của từ isotropic plane mặt phẳng đẳng hướng

  • isotropic plane là gì ?

  • Ý nghĩa của từ isotropic plane là gì ?
  • isotropic plane là gì trong toán học ?
  • isotropic plane dịch
  • isotropic plane dictionary
  • isotropic plane là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ isotropic plane trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ isotropic plane trong toán học
  • isotropic plane tiếng việt là gì ?
  • What is isotropic plane in english ?