torque

torque là gì? Ý nghĩa của từ torque mômen [lực, xoáy, quay]

  • torque là gì ?

  • Ý nghĩa của từ torque là gì ?
  • torque là gì trong toán học ?
  • torque dịch
  • torque dictionary
  • torque là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ torque trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ torque trong toán học
  • torque tiếng việt là gì ?
  • What is torque in english ?