torus

torus là gì? Ý nghĩa của từ torus hình xuyến

  • torus là gì ?

  • Ý nghĩa của từ torus là gì ?
  • torus là gì trong toán học ?
  • torus dịch
  • torus dictionary
  • torus là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ torus trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ torus trong toán học
  • torus tiếng việt là gì ?
  • What is torus in english ?