degeneracy

degeneracy là gì? Ý nghĩa của từ degeneracy sự suy biến, sự thoái hóa

  • degeneracy là gì ?

  • Ý nghĩa của từ degeneracy là gì ?
  • degeneracy là gì trong toán học ?
  • degeneracy dịch
  • degeneracy dictionary
  • degeneracy là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ degeneracy trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ degeneracy trong toán học
  • degeneracy tiếng việt là gì ?
  • What is degeneracy in english ?