ontological

ontological là gì? Ý nghĩa của từ ontological log.(thuộc) bản thể luận

  • ontological là gì ?

  • Ý nghĩa của từ ontological là gì ?
  • ontological là gì trong toán học ?
  • ontological dịch
  • ontological dictionary
  • ontological là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ ontological trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ ontological trong toán học
  • ontological tiếng việt là gì ?
  • What is ontological in english ?