isotropic congruance

isotropic congruance là gì? Ý nghĩa của từ isotropic congruance đoàn đẳng hướng

  • isotropic congruance là gì ?

  • Ý nghĩa của từ isotropic congruance là gì ?
  • isotropic congruance là gì trong toán học ?
  • isotropic congruance dịch
  • isotropic congruance dictionary
  • isotropic congruance là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ isotropic congruance trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ isotropic congruance trong toán học
  • isotropic congruance tiếng việt là gì ?
  • What is isotropic congruance in english ?