gyroidal

gyroidal là gì? Ý nghĩa của từ gyroidal xoắn ốc, chuyển động theo hình xoắn ốc

  • gyroidal là gì ?

  • Ý nghĩa của từ gyroidal là gì ?
  • gyroidal là gì trong toán học ?
  • gyroidal dịch
  • gyroidal dictionary
  • gyroidal là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ gyroidal trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ gyroidal trong toán học
  • gyroidal tiếng việt là gì ?
  • What is gyroidal in english ?