Galilean

Galilean là gì? Ý nghĩa của từ Galilean vl.(thuộc) Galilê

  • Galilean là gì ?

  • Ý nghĩa của từ Galilean là gì ?
  • Galilean là gì trong toán học ?
  • Galilean dịch
  • Galilean dictionary
  • Galilean là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ Galilean trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ Galilean trong toán học
  • Galilean tiếng việt là gì ?
  • What is Galilean in english ?