gyro

gyro là gì? Ý nghĩa của từ gyro con quay

  • gyro là gì ?

  • Ý nghĩa của từ gyro là gì ?
  • gyro là gì trong toán học ?
  • gyro dịch
  • gyro dictionary
  • gyro là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ gyro trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ gyro trong toán học
  • gyro tiếng việt là gì ?
  • What is gyro in english ?