gyration

gyration là gì? Ý nghĩa của từ gyration sự quay tròn

  • gyration là gì ?

  • Ý nghĩa của từ gyration là gì ?
  • gyration là gì trong toán học ?
  • gyration dịch
  • gyration dictionary
  • gyration là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ gyration trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ gyration trong toán học
  • gyration tiếng việt là gì ?
  • What is gyration in english ?