gyrate

gyrate là gì? Ý nghĩa của từ gyrate chuyển động theo vòng tròn, quay tròn

  • gyrate là gì ?

  • Ý nghĩa của từ gyrate là gì ?
  • gyrate là gì trong toán học ?
  • gyrate dịch
  • gyrate dictionary
  • gyrate là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ gyrate trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ gyrate trong toán học
  • gyrate tiếng việt là gì ?
  • What is gyrate in english ?